KIẾN THỨC SẢN KHOA - HIẾM MUỘN

CỬA SỔ THỤ THAI
[ Cập nhật vào ngày (22/12/2017) ]

Cửa sổ thụ thai là khoảng thời gian, mà khi giao hợp trong khoảng thời gian này, khả năng có thai cao nhất. Thường là 6 ngày, bắt đầu từ 5 ngày trước rụng trứng và kết thúc vào ngày rụng trứng.


Cửa sổ thụ thai là khoảng thời gian, mà khi giao hợp trong khoảng thời gian này, khả năng có thai cao nhất. Thường là 6 ngày, bắt đầu từ 5 ngày trước rụng trứng và kết thúc vào ngày rụng trứng.

3 ngày giao hợp có khả năng cao nhất trong 6 ngày đó là 3 ngày cuối, nghĩa là 2 ngày trước rụng trứng và ngày rụng trứng. Giao hợp trước ngày rụng trứng 1-2 ngày là có khả năng thụ thai cao nhất. Khoảng 12 giờ sau rụng trứng, khả năng thụ thai sẽ không còn do noãn chỉ thụ tinh tốt nhất vài giờ sau rụng trứng.
Giao hợp thường xuyên, mỗi ngày hoặc cách ngày vào giai đoạn cửa sổ thụ thai là kết quả có thai cao nhất. (ASRM, 2017)

 

 

 

 

 

 
Khoa Hiếm muộn - Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần