thuốc giả

thuốc giả Lincomycin 500mg
[ Cập nhật vào ngày (19/01/2018) ]

Công văn số 22214/QLD-CL ngày 26/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thuốc giả Lincomycin 500mg


Căn cứ báo cáo của SYT Gia Lai về việc phát hiện thuốc giả, Cục quản lý Dược đã có công văn 22214/QLD-CL về việc thuốc giả Lincomycin 500mg và cách nhận biết.

Nôi dung công văn như sau:

Tải về

CV 29122017_thuoc gia Lincomycin
Tổ TTT-DLS Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần