ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KHO THUỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KHO THUỐC THEO TIÊU CHUẨN GSP
[ Cập nhật vào ngày (20/07/2018) ]
Nghiên Cứu Khoa Học
Nghiên Cứu Khoa Học

Mở đầu: Thuốc là hàng hóa đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, dòi hỏi phải thực hiện tốt tất cả các giai đoạn, liên quan đến sản xuất bảo quản và tồn trữ, lưu thông phân phối thuốc. thực hành tốt bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP l;à nhằm duy trì chất lượng thuốc trong suốt thời gian tuổi thọ của thuốc


KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KHO THUỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐC CẦN THƠ VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG KHO THUỐC THEO TIÊU CHUẨN GSP

DS. Trần Thị Thanh Trúc, DS. Huỳnh Thị Hồng Yến

DSTC. Ong Thị Kiều Mai, DSTC. Nguyễn Thị Thanh Xuân

TÓM TẮT

Mở đầu : Thuốc là hàng hóa đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, dòi hỏi phải thực hiện tốt tất cả các giai đoạn, liên quan đến sản xuất bảo quản và tồn trữ, lưu thông phân phối thuốc. thực hành tốt bảo quản thuốc theo tiêu chuẩn GSP l;à nhằm duy trì chất lượng thuốc trong suốt thời gian tuổi thọ của thuốc

Mục tiêu : Mô tả thực trạng công tác bảo quản thuốc, đánh giá công tác bảo quản thuốc tại bệnh viện phụ sản Thành phố cần thơ, theo nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc và đề xuất xây dựng kho thuốc theo tiêu chuẩn GSP.

Đối tượng và phương pháp: Kho thuốc ở khoa dược Bệnh viện Phụ sản TP. Cần thơ.

Kết quả : Thực trạng kho tại khoa dược bảo quản thuốc chưa theo hệ thống GSP

Kết luận : Kho chưa đạt theo tiêu chuẩn thực hành bảo quản tốt theo tiêu chuẩn GSP

 

ABSTRACT

SURVEY ON THE PATTERNS OF THE CANTHO HOSPITAL HOSPITAL INFECTION AND PROPOSAL TO PREPARE PHARMACEUTICALS UNDER THE GSP STANDARD

Introduction : Drugs are special commodities that directly affect human health, requiring good implementation of all stages, related to the production, preservation and storage, distribution and distribution of drugs. Good practice preserving drugs according to GSP standards is to maintain the quality of medicine throughout the life of the drug.

Objectives : To describe the current state of drug preservation, assessment of drug preservation at the obstetrics and gynecology hospital in pho thoi city, on the principle of good preservation practice. Proposing to build a drug store under the GSP standard

Research objects and methods: Pharmacy store at Can Tho Obstetric Hospital.
Results : The actual status of the store at the pharmacy preservation of drugs not under the GSP system

Conclusion : The warehouse has not met the standard of good preservation under the GSP standard
P.CTXH Theo P.KHTH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần