ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NĂM 2018)

NGHIÊN CỨU TỈ LỆ VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRẺ SƠ SINH NHẸ CÂN ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017
[ Cập nhật vào ngày (27/07/2018) ]
Nghiên Cứu Khoa Học
Nghiên Cứu Khoa Học

Đặt vấn đề: Trẻ sơ sinh nhẹ cân là trẻ sinh ra có cân nặng dưới 2500g bao gồm trẻ non tháng (có tuổi thai dưới 37 tuần) và trẻ chậm phát triển trong tử cung hoặc phối hợp cả hai. Những bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh nhẹ cân là suy hô hấp, thiếu máu, xuất huyết não, nhiễm trùng, hạ thân nhiệt, rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là những trẻ sơ sinh non tháng….


NGHIÊN CỨU TỈ LỆ VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRẺ SƠ SINH NHẸ CÂN ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

Lâm Đức Tâm

TÓM TẮT

Đặt vấn đề : Trẻ sơ sinh nhẹ cân là trẻ sinh ra có cân nặng dưới 2500g bao gồm trẻ non tháng (có tuổi thai dưới 37 tuần) và trẻ chậm phát triển trong tử cung hoặc phối hợp cả hai. Những bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh nhẹ cân là suy hô hấp, thiếu máu, xuất huyết não, nhiễm trùng, hạ thân nhiệt, rối loạn chuyển hóa, đặc biệt là những trẻ sơ sinh non tháng…. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến trẻ sơ sinh nhẹ cân- đủ tháng tại Bệnh viện Phụ Sản Thành phố Cần Thơ.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: tất cả những trẻ sinh đủ tháng (tuổi thai trên 37 tuần) sống và bà mẹ tại Bệnh viện Phụ Sản Thành phố Cần Thơ năm 2017 với phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả có phân tích trên 1356 trẻ sơ sinh đủ tháng sống.

Kết quả: tỉ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân là 9,44%. Có sự liên quan giữa trẻ sơ sinh nhẹ cân với như: trình độ học vấn (p=0,04); dân tộc Kinh (OR=0,63, 95%CI 0,42-0,95), nơi cư trú ở thành thị (OR= 0,51, 95%CI 0,33-0,8), tiền căn sinh trẻ nhẹ cân (OR= 0,25, 95%CI 0,11-0,53); khoảng cách các lần sinh dưới 24 tháng (OR= 3,59, 95%cI 1,53-8,4); sự tăng cân trong thai kỳ dưới 10 kg (OR= 8,58, 95%CI 5,48-13,43); nguồn dinh dưỡng, sự tiếp xúc với khói thuốc lá (OR= 2,99, 95%CI 1,96-4,57). Phương pháp sinh: Trẻ sơ sinh nhẹ cân có phương pháp sinh mổ và sinh thường cao hơn so với giục sinh ngã âm đạo và có liên quan đến tình trạng ngạt của bé sau sinh.

Kết luận: tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân đủ tháng chưa giảm nên sản phụ cần chăm sóc thai kỳ tốt hơn để phát hiện nhóm nguy cơ sinh nhẹ cân.

Abstracts

Study the prevalence and risk factors associated with Low birth weight

at Can Tho Obstetrics and Gynecology Hospital

Lam Duc Tam

Objective: The study is to determine the rate of low birth weight (LBW) and associated factors in pregnant women with fetal age was more than 37 weeks at Can Tho Obstetrics and Gynecology Hospital.

Materials and method : Descriptive cross-sectional study on 1356 case, in which fetal age was more than 37 weeks

Results: Prevalence of LBW was 9.44%. Factors associated with delivery of LBW consist of: educational background (p=0,04), ethnic group (OR=0,63, 95%CI 0,42-0,95), living in city (OR= 0,51, 95%CI 0,33-0,8), spacing between pregnancies is below 24 months (OR= 3,59, 95%cI 1,53-8,4), history of low birth weight (OR= 0,25, 95%CI 0,11-0,53), nutrition insufficient during pregnancy, weight gain during pregnancy is below 10kg (OR= 8,58, 95%CI 5,48-13,43), being exposed to second hand smoke (OR= 2,99, 95%CI 1,96-4,57), methods of termination of pregnancy and neonatal characteristics.

Conclusion: Needs have more than supporting to help from health services, intensive prenatal care and further the poverty- alleviation movement.

Keyword: low birth weight
P.CTXH Theo P.KHTH

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần